за нас
Projects
Staff
Partners
Machinery and equipment

Дейност

"ПЪТСТРОЙ" ООД има общ предмет на дейност и може да извършва всички видове стопански дейности, които не са забранени със закон.

В своята история дружеството е специализирано в извършването на няколко основни дейности, в които е постигнало добри стопански и финансови резултати:

  • Изграждане на нови и ремонт на съществуващи пътни участъци;
  • Изграждане на крайпътна инфраструктура;
  • Текущо и зимно поддържане на пътна мрежа;
  • Изграждане и ремонт на канализационни и ВиК мрежи;
  • Полагане на хоризонтална пътна маркировка;
  • Поставяне на пътна сигнализация и монтаж на табели.