за нас
Projects
Staff
Partners
Machinery and equipment

Структура


Структура на персонала

 • Управител: 1
 • Заместник-управител по финанси: 1
 • Гл. счетоводител: 1
 • Оперативни счетоводители: 2
 • ТРЗ / ЛС: 2
 • Системен администратор: 1
 • Юрист: 1
 • Касиер: 1
 • Началници на отдели: 4
 • Аналитични и приложни специалисти: 5
 • Маркетинг: 6
 • Лаборатория: 3
 • Заместник управител по производство: 1
 • Технически ръководители: 9
 • Квалифицирани работници: 40
 • Оператори на ПСМ: 82
 • Механизация: 25
 • Геодезия: 4
 • Охрана: 8
 • Общи работници: 37

Преглед на снимка в оригинални размери