за нас
Projects
Staff
Partners
Machinery and equipment

Бусове и камиони

Дружеството притежава собствена асфалтова база, бетонов възел, механизация и транспорт, което позволява цялостно изпълнение на обекти и доставка на всички необходими ресурси по дейността.
"ПЪТСТРОЙ" ООД работи коректно с всички свои Инвеститори /Възложители/ и спазва стриктно технологиите и изискванията за качествено извършване на видовете работа.
От 2006 г. има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2000, а от месец май 2008 фирмата е внедрила и системи за управление и опазване на околната среда EN ISO 14001:2005 и система за условията на труд съгласно международния стандарт OHSAS 18001:2007
Фирмата дава гаранции за изпълнение на задълженията си за извършената работа.