за нас
Projects
Staff
Partners
Machinery and equipment

Земекопни машини

В зависимост от извършваната работа строителните машини се подразделят по процеси. Към машините за подготвителни работи спадат машините за изкореняване на дървета и пънове, разораване, за отвеждане на водите при дъжд и подпочвени води. Също така има и земекопни машини (багери и др.), транспортни машини (самосвали и др.), машини за изкуствено уплътнение на земните маси (валяци).

Основно предназначение на багерите е изкопната дейност при изкопаване на основния изкоп на строителния обект. В зависимост от работните органи багерите се делят на багери с права лопата и багери с обратна лопата (лопатите технически се наричат кошове) В зависимост от хода на движение има верижни и колесни багери